Początek strony

konkurs nr DE-WZP.263.1.2.2019

Wspieranie szkół  i placówek oświatowych w realizacji skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 8 lipca 2019, 13:41
  • Dane na dzień: 8 lipca 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Lp. Numer oferty Nazwa oferenta Tytuł projektu Wnioskowana kwota dotacji Liczba punktów Kwota przyznanej dotacji Uwagi
1 2 Stowarzyszenie Epsilon Plus Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk 80000 33.25 80000 Kod oferty WSIO/2019/1
2 5 Stowarzyszenie Monar "W stronę adaptacji: resilience w działaniu” 79920 27 Kod oferty WSIO/2019/6
3 1 Fundacja "Instytut Edukacji Pozytywnej" Koalicja dla sukcesu - program wsparcia szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, modelowania działań wychowawczych i budowania sieci współpracy 80000 26 Kod oferty WSIO/2019/2
4 6 Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej Kto na ochotnika? Szkolne programy wolontariatu jako strategia profilaktyczno-wychowawcza 79410 23.75 Kod oferty WSIO/2019/7
5 4 Towarzystwo Edukacji Otwartej Tutoring – oparte na dialogu i poszanowaniu człowieka narzędzie wychowawczo-profilaktyczne do modelowania środowiska szkolnego, zapobiegające ryzykownym zachowaniom dzieci i młodzieży 79991 21.75 Kod oferty WSIO/2019/11
6 8 Fundacja Unia Regionalnych Centrów Mediacji Mediacje szkolne i rówieśnicze, czyli jak efektywnie zarządzać konfliktem w szkole 79360 21.75 Kod oferty WSIO/2019/12
7 3 FUNDACJA GENERATOR Filmowe Lekcje Wychowawcze 79920 17.25 Kod oferty WSIO/2019/10 Oferta nie spełniła wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu konkursu
8 7 Fundacja Instytut Białowieski Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl 80000 2 Kod oferty WSIO/2019/13 Oferta nie spełniła wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu konkursu