Początek strony

konkurs nr DE-WZP.263.1.5.2019

Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 8 lipca 2019, 14:22
  • Dane na dzień: 8 lipca 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego