Początek strony

konkurs nr DE-WZP.263.1.6.2019

Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie.
Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży...

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 12 września 2019, 13:40
  • Dane na dzień: 12 września 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego