Początek strony

konkurs nr DE-WZP.263.1.7.2019

Budowanie sieci współpracy i wsparcia dla szkoły w zakresie przygotowania, wdrażania i ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 15 października 2019, 11:10
  • Dane na dzień: 4 października 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego