Początek strony

konkurs nr DE.WZP.263.1.1.2020

Otwarty konkurs: „Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w 2020 roku” - konkurs nr DE.WZP.263.1.1.2020

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 29 czerwca 2020, 13:08
  • Dane na dzień: 29 czerwca 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego