Początek strony

konkurs nr DE-WZP.263.1.3.2020

Otwarty konkurs: „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych” - konkurs nr DE.WZP.263.1.3.2020

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 17 lipca 2020, 09:02
  • Dane na dzień: 17 lipca 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
L.p. Kod oferty Nazwa oferenta (oferentów) Nazwa oferty Wnioskowana kwota dotacji Liczba punktów Kwota przyznanej dotacji Uwagi
1 UZ2020/2020/9 Fundacja Underground Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim 73 800,00 zł 27.5 73 800,00 zł
2 UZ2020/2020/14 Fundacja Zaawansowanych Technologii Rozwój talentów E(x)plory 2020 60 140,00 zł 27.5 60 140,00 zł
3 UZ2020/2020/5 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci Wspieranie rozwoju uczniów wybitnie zdolnych 176488.7 26.5 176 488,70 zł
4 UZ2020/2020/11 Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD Mozart kontra Sinatra - Aktywizacja Integracyjna przez Sztukę – IX edycja 170 000,00 zł 26 153 000,00 zł
5 UZ2020/2020/7 Instytut Debaty Publicznej Młodzieżowa Akademia Biznesu 72 000,00 zł 25 57 600,00 zł
6 UZ2020/2020/1 Stowarzyszenie ,,Solidarni Razem” LEKCJA ,,SOLIDARNOŚĆ" - ponadregionalny program wsparcia rozwój uczniów wybitnie uzdolnionych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 70 160,00 zł 25 56 128,00 zł
7 UZ2020/2020/16 Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści” Projekt interdyscyplinarnego rozwoju uczniów wybitnie zdolnych 61 500,00 zł 23.25 46 125,00 zł
8 UZ2020/2020/18 Fundacja Pomocy Dzieciom „Świat to za mało!” Sekrety Małopolski 87 900,00 zł 22 61 530,00 zł
9 UZ2020/2020/10 Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji - ESCOLA Akademia młodych liderów 66 840,00 zł 21.25 46 788,00 zł
10 UZ2020/2020/2 Fundacja Imperio „Prestudia” - rozwój kompetencji kluczowych młodzieży dla budowania obywatelskiego społeczeństwa 45850 20.5 29 803,00 zł
11 UZ2020/2020/13 Centrum Rozwoju Lokalnego Multimedialne wsparcie dla młodzieży szczególnie uzdolnione 60 181,00 zł 19 38 597,30 zł
12 UZ2020/2020/6 Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją Wynalazcy i przedsiębiorcy 230 075,00 zł 20.25 Oferta nie spełniła wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu konkursu
13 UZ2020/2020/4 Fundacja konkursu Historycznego Patria Nostra Konkurs Historyczny Patria Nostra - V edycja 31 050,00 zł 18.75 Oferta nie spełniła wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu konkursu
14 UZ2020/2020/8 Stowarzyszenie Talent Zdolni Informatycy w Polsce 461 960,00 zł 18.5 Oferta nie spełniła wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu konkursu
15 UZ2020/2020/20 Instytut Zrównoważonej Energetyki Młodzi z energią 79800 18.25 Oferta nie spełniła wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu konkursu
16 UZ2020/2020/15 Fundacja "Filmowiec" "321-Start" Kurs Filmowy 23130 17 Oferta nie spełniła wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu konkursu
17 UZ2020/2020/17 Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek Wypłyń na głębię 32100 17 Oferta nie spełniła wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu konkursu
18 UZ2020/2020/12 Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna Organizacja Kół Młodego Innowatora - Pracowni Innowacji Technicznych 55700 16.5 Oferta nie spełniła wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu konkursu
19 UZ2020/2020/3 Stowarzyszenie Sympatyków II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce Organizacja, przeprowadzenie i wspieranie XXIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 24076 14.75 Oferta nie spełniła wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu konkursu
20 UZ2020/2020/19 Fundacja Instytut Białowieski Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej" 800 000,00 zł 3.5 Oferta nie spełniła wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu konkursu