Początek strony

konkurs nr DE-WZP.263.1.4.2020

Otwarty konkurs ofert pn. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym.” - konkurs nr DE.WZP.263.1.4.2020

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 7 sierpnia 2020, 15:27
  • Dane na dzień: 7 sierpnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego