Początek strony

konkurs DE-WZP.263.1.5.2020

Otwarty konkurs ofert: „Czytam i wiem – tekst łatwy do czytania i zrozumienia w szkole. Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wersji łatwej do czytania i zrozumienia, instrukcji dotyczącej ich tworzenia i wykorzystania w pracy z uczniami oraz rekomendacji dotyczących wdrożenia rozwiązań w praktykę szkolną” - konkurs nr DE-WZP.263.1.5.2020

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 14 sierpnia 2020, 06:54
  • Dane na dzień: 14 sierpnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Wykres nie jest zdefiniowany
Podpowiedź
Podpowiedź
Podpowiedź