Początek strony

konkurs DE-WZP.263.1.5.2020

Otwarty konkurs ofert: „Czytam i wiem – tekst łatwy do czytania i zrozumienia w szkole. Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wersji łatwej do czytania i zrozumienia, instrukcji dotyczącej ich tworzenia i wykorzystania w pracy z uczniami oraz rekomendacji dotyczących wdrożenia rozwiązań w praktykę szkolną” - konkurs nr DE-WZP.263.1.5.2020

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 14 sierpnia 2020, 06:54
  • Dane na dzień: 14 sierpnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Lp. Numer oferty Nazwa oferenta (oferentów) Nazwa oferty Wnioskowana kwota dotacji Liczba punktów Kwota przyznanej dotacji Uwagi Ekspert 1 Ekspert 2 Ekspert 3 Nazwa 2-go oferenta Numer w KRS lub innego rejestru 2-go oferenta REGON 2-go oferenta Poczta 2-go oferenta Kod pocztowy 2-go oferenta Ulica 2-go oferenta
1. CZIW2020/2020/2 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Czytam i wiem – tekst łatwy w edukacji 200000 24.5 200000
2. CZIW2020/2020/3 Pomorska Fundacja Języka Polskiego i Kultury Polskiej Polija Projekt "Czytam, rozumiem, wiem" 180980 19.25 Oferta nie spełniła wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu konkursu