Początek strony

konkurs nr DE-WZP.263.1.7.2020

Otwarty konkurs ofert pn.: „Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego w środowisku szkoły/placówki. Tworzenie sieci wsparcia rówieśniczego w szkołach ponadpodstawowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży. Opracowanie materiałów dotyczących działań postwencyjnych w szkole”...

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 14 października 2020, 12:20
  • Dane na dzień: 14 października 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
L.p. Numer oferty Nazwa oferenta (oferentów) Nazwa oferty Wnioskowana kwota dotacji Liczba punktów Kwota przyznanej dotacji Uwagi
1. NPZII.2020/2020/1 Fundacja "Maximum" "WARTO ŻYĆ!" Opracowanie materiałów dla nauczycieli, w tym wychowawców klas i specjalistów dotyczących działań postwencyjnych do wykorzystania w działaniach profilaktycznych w szkołach oraz warsztaty suicydologiczne w szkołach Małopolski 59000 24.25 59000
2. NPZII.2020/2020/2 FUNDACJA DRABINA ROZWOJU Drabina Rozwoju Liderów 470000 29 470000