Uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych

Zestawienie zawiera wykaz jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki

Słowa kluczowe: uprawnienia do nadawania stopnia naukowego, stopień naukowy, doktor, doktor habilitowany