Początek strony

zmiana sprzedawcy gazu za III kw. 2020 r.

Dane dotyczące zmiany sprzedawcy gazu - III kw. 2020 r.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 4 listopada 2020, 14:56
  • Dane na dzień: 4 listopada 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Zmiana sprzedawcy (liczba prze³¹czeñ) wg: 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020
liczby odbiorców 4 210 429 7007 30 749 78 437 136 419 154 589 169 378 180 111 190 317 203 451 218 577 228 795 244 243 256 461 262 554 265356
uk³adów pomiarowych 4 224 575 7353 35 145 96 809 163 698 185 470 201 602 213 298 224 742 240 965 257 000 267 788 286 407 303 413 310 006 313100