Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2015-2019

Rachunki narodowe wg ESA 2010. Za pomocą mierników makroekonomicznych pokazane wyniki całokształtu działalności gospodarki w Polsce, w tym: wartość produktu krajowego brutto, elementy jego tworzenia i rozdysponowania. Prezentowane są dane "surowe" - bez uwzględnienia wahań sezonowych oraz dane z uwzględnieniem sezonowości.

Słowa kluczowe: pkb, rachunki narodowe, ESA 2010