Początek strony

Obiekty na liście światowego dziedzictwa UNESCO - w formie danych połączonych (Linked Open Data)

Dane połączone (Linked Open Data) z wykorzystaniem modelu RDF w serializacji N-TRIPLES.

Opublikowane dane połączone o obiektach na liście światowego dziedzictwa UNESCO pozwalają na wspólną analizę danych zgromadzonych w innych bazach danych, takich jak DBpedia, Geonames stając się jednocześnie węzłem chmury Linked Open Data uzupełniającym i uwierzytelniającym informacje tam zgromadzone.

  • Poziom otwartości danych: 4
  • Data udostępnienia: 10 stycznia 2017, 14:04
  • Dane na dzień: 10 lipca 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego