Początek strony

Obiekty na liście światowego dziedzictwa UNESCO - usługa WFS

Usługa pobierania danych Web Feature Service.

Usługa dostępna jest w stadardzie WFS 2.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wfs

Usługa dostępna jest pod adresem: https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_WFS_WHD/service.svc/get?

W celu wyświetlenia zasobu należy skorzystać z geoportalu, np. Narodowego Instytutu Dziedzictwa (https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/)...

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 18 września 2019, 11:55
  • Dane na dzień: 16 lipca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego