Terenowe organy administracji wojskowej

Zbiór zawiera dane teleadresowe wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

Słowa kluczowe: obronność