Początek strony

Paliwa i energia

Zestawienie zawiera bilanse podstawowych nośników energii (w jednostkach naturalnych) oraz syntetyczny bilans energii (w PJ):

• bilans energii wg nośników: dla poszczególnych nośników energii (węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks, gaz ziemny wysokometanowy, gaz ziemny zaazotowany, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, gaz ciekły, energia elektryczna) oraz ogółem (syntetyczny...