Baza zamierzeń inwestycyjnych partnerstwa publiczno-prywatnego

Baza zawiera listę zamierzeń inwestycyjnych PPP znanych Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju, zarówno już tych oficjalnie ogłoszonych, jak i planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie w Polsce (w podziale na analizy przedrealizacyjne, poszukiwanie doradcy i pomysł). Baza umożliwia filtrowanie i generowanie odpowiednich raportów według dostępnych kryteriów.

Słowa kluczowe: działalność gospodarcza