Początek strony

Producenci oraz podmioty zajmujące się obrotem - stan na 03.06.2019 r.

Wykaz sporządzony z uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz. U. Nr 214, poz. 1781)

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 6 czerwca 2019, 06:28
  • Dane na dzień: 3 czerwca 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Wykres nie jest zdefiniowany
Podpowiedź
Podpowiedź
Podpowiedź