Początek strony

Statystyki dotyczące nadania uprawnień przewodników górskich stan na 14.01.2019

liczba uprawnień przewodników górskich w podziale na województwa

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 14 stycznia 2019, 11:46
  • Dane na dzień: 14 stycznia 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego