Początek strony

Statystyki dotyczące nadanych uprawnień przewodników górskich - stan na 10 marca 2017 r.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 20 maja 2014, 12:00
  • Dane na dzień: 20 maja 2014
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego