Początek strony

Zobowiązania Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dane statystyczne - stan na 2019-09-30

Zobowiązania Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dane statystyczne - stan na 2019-09-30

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 10 stycznia 2020, 11:46
  • Dane na dzień: 30 września 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Stan na: Zobowi¹zania ogó³em spzoz [z³] Zobowi¹zania wymagalne spzoz [z³]
2003-09-30 7501562284,49 4589364121,54
2003-12-31 7327694373,52 4543730940,29
2004-03-31 7791649304,25 4896812429,67
2004-06-30 8624462919,45 5555064133,52
2004-09-30 8748961909,69 5684464370,01
2004-12-31 9450089734,80 5872265949,11
2005-03-31 9348371767,02 5917156375,18
2005-06-30 9646169005,17 6239613492,71
2005-09-30 9908248117,07 6086668883,75
2005-12-31 10273532353,35 4933595606,85
2006-03-31 10164645642,89 4571595081,29
2006-06-30 10093421343,32 4344690612,67
2006-09-30 10195745581,00 4114953662,54
2006-12-31 10384203124,74 3723755298,74
2007-03-31 10233626244,40 3728556111,57
2007-06-30 10139637769,45 3620954727,90
2007-09-30 9808895326,49 3370657259,91
2007-12-31 9563271276,76 2666170575,60
2008-03-31 9526952213,31 2683476254,08
2008-06-30 9627885874,99 2636811547,97