Początek strony

Zobowiązania wymagalne Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Rb-Z, stan na 2020-06-30.

Zobowiązania wymagalne Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Rb-Z, stan na 2020-06-30.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 9 grudnia 2020, 12:24
  • Dane na dzień: 30 czerwca 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Stan na dzień: Zobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostki centralne [zł] Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostki centralne [zł] Zobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego [zł] Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego [zł]
31.12.2002 531892110 437328614 2716890797 1647077793
31.12.2003 710178259 499458032 4022795551 1981404550
31.12.2004 923828213 630186416 4760597320 2209443733
31.12.2005 825667360 543317339 4049705014 1766755514
31.12.2006 917012632 655757692 2686726214 1257231749
31.12.2007 797308160 642640879 1830119339 1021594051
31.12.2008 847007584 651827912 1532569238 858690712
31.12.2009 693927484 596687448 1646827034 982402178
31.12.2010 646013569,3 601259500,7 1612812336 1056277749
31.12.2011 629814128,1 585054483,2 1651515207 1259774649
31.12.2012 631873533,5 584681292,1 1728601814 1376449930
31.12.2013 652890075,9 602478582 1278080950 1054746885
31.12.2014 645401467,4 597398105,8 1161783553 1005818980
31.12.2015 614619913,7 585971974 1144270393 978157367,1
31.12.2016 590984905,4 565839426,9 1148491180 989511786,2
31.03.2017 596336352,9 569685746,9 1094417122 937418953
30.06.2017 632367848,2 604065752,7 1163903861 1025176027
30.09.2017 643571768,1 613071433 1270947950 1123573856
31.12.2017 473936804,9 444285340,9 933731862,3 829426855,6
31.03.2018 521166182,5 509911188,7 876453400,4 769991173,9