Początek strony

Wykaz nieruchomości w trwałym zarządzie MSWiA

Wykaz nieruchomości w trwałym zarządzie MSWiA

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 16 lutego 2021, 08:56
  • Dane na dzień: 16 lutego 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Lp. PNA Miejscowość Cecha Nazwa ulicy Nr budynku Nazwa obiektu Decyzja
1 01-476 Warszawa ul. Gen. Bryg. Sylwestra Kaliskiego 57 Lotnisko Warszawa-Babice Decyzja Nr 3066/98 z 16.11.1998 r. Kierownika Urzędu Rejonowego w Warszawie zmieniona decyzją MSP Nr 53/12 z dnia 8 sierpnia 2012 r. oraz decyzja MSP Nr 24/13 z dnia 22.04.2013 r. i decyzja MIiB Nr 13/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.
2 02-591 Warszawa ul. Batorego 5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Decyzja MSP Nr 24/2016 z dnia 2 marca 2016 r. oraz Nr 35/2016 i Nr 36/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.
3 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 36/38 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna Policji Decyzja MSP Nr 11/2016 z dia 21 stycznia 2016 r. oraz decyzja MFIiR Nr 30/19 z dnia 22 października 2019 r.
4 02-634 Warszawa ul. Miłobędzka 38/40 Służba Ochrony Państwa Decyzja MSP Nr 31/2016 z dnia 4 marca 2016 r.
5 02-106 Warszawa ul. Pawińskiego 17/21 Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, KPRM Decyzja MSP Nr 25/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
6 00-463 Warszawa ul. Podchorążych 32 Służba Ochrony Państwa Decyzja MSP Nr 30/2016 z dnia 4 marca 2016 r. oraz decyzja Prezesa AMW Nr 1/2012 z 1 marca 2012 r.
7 00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38 Służba Ochrony Państwa, Komenda Główna Policji Decyzja MSP Nr 33/2016 z dnia 22 marca 2016 r. oraz decyzja MSP Nr 61/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
8 00-465 Warszawa ul. 29 Listopada 3B Centrum Usług Logistycznych Decyzja MSP Nr 33/2016 z dnia 22 marca 2016 r.
9 02-678 Warszawa ul. Smyczkowa 10 Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA Decyzja MSP Nr 27/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
10 02-699 Warszawa ul. Taborowa 33a MSWiA - magazyn Decyzja MSP Nr 32/2016 z dnia 4 marca 2016 roku oraz decyzja MSP Nr 56/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.
11 02-702 Warszawa ul. Zawrat 20 MSWiA - obiekt recepcyjny Decyzja MSP Nr 17/2016 z dnia 25 styczia 2016 r.
12 00-583 Warszawa al. J. Ch. Szucha 2/4 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Decyzja MIiR Nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
13 90-601 Łódź ul. Zielona 18 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego Decyzja MSP Nr 15/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.
14 96-115 Raducz, gm. Kawęczyn pow. skierniewicki Ośrodek szkoleniowy Służby Ochrony Państwa Decyzja MSP Nr 29/2016 z dnia 4 marca 2016 r.