Początek strony

Rejestr Systemu Zapasów Interwencyjnych

Pobierz metadane dla zbioru danych: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Rejestr producentów i handlowców został utworzony na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1323). Rejestr w zakresie wymienionym w art.. 13 ust. 3a jest jawny i publikowany w Biuletynie...

Sortuj według: