Początek strony

Statystyki Dyżurnet.pl za pierwsze półrocze 2019 r.

Statystyka zgłoszeń oraz podjętych interwencji w pierwszym półroczu 2019 roku

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 3 lipca 2019, 06:38
  • Dane na dzień: 3 lipca 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego