Początek strony

Statystyki Dyżurnet.pl za pierwsze półrocze 2021 r.

Statystyka zgłoszeń oraz podjętych interwencji w pierwszym półroczu 2021 roku

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 6 lipca 2021, 10:57
  • Dane na dzień: 6 lipca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego