Początek strony

CUPT: Rejestr umów z Beneficjentami POIiS i POPW 2014-2020

Centrum Unijnych Projektów Transportowych: Umowy o dofinansowanie zawarte z Beneficjentami przez CUPT w ramach:
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 17 grudnia 2018, 16:22
  • Dane na dzień: 17 grudnia 2018
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego