Początek strony

Dane statystyczne dot. dokumentów

 Dane statystyczne GITD dot. wydanych dokumentów w okresie 01.01.-30.06.2018 r.

  • Poziom otwartości danych: 1
  • Data udostępnienia: 25 lutego 2019, 10:09
  • Dane na dzień: 25 lutego 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego