Początek strony

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

Zbiory danych:

1) Instytucje zarejestrowane w systemie wraz z danymi teleadresowymi
2) Dane o wyrobach medycznych 

Celem utworzenia Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia jest gromadzenie i zarządzania informacjami na temat zasobów ochrony zdrowia w szczególności:
- szczególnych zadań realizowanych przez usługodawcę,
- wyrobów medycznych, o których mowa...