Początek strony

Informacja o realizacji ustawy o grach hazardowych

Informacja stanowi realizację polecenia Prezesa Rady Ministrów nakładającego na ministra właściwego ds. finansów publicznych obowiązek informowania Rady Ministrów, w cyklach rocznych o stanie realizacji ustawy o grach hazardowych.

Słowa kluczowe: gry hazardowe, hazard, grach hazardowych