Informacja o realizacji ustawy o grach hazardowych w 2018 r.

Informacja stanowi realizację polecenia Prezesa Rady Ministrów nakładającego na ministra właściwego ds. finansów publicznych obowiązek informowania Rady Ministrów, w cyklach rocznych o stanie realizacji ustawy o grach hazardowych .

  • Poziom otwartości danych: 1
  • Data udostępnienia: 29 października 2019, 12:58
  • Dane na dzień: 29 października 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania: Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.
Informacja o realizacji ustawy o grach hazardowych w 2018 r.Pobierz PDF (1.88MB)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego