Informacja o realizacji ustawy o grach hazardowych w 2019 r.

Informacja stanowi realizację polecenia Prezesa Rady Ministrów nakładającego na ministra właściwego ds. finansów publicznych obowiązek informowania Rady Ministrów, w cyklach rocznych o stanie realizacji ustawy o grach hazardowych .

  • Poziom otwartości danych: 1
  • Data udostępnienia: 1 października 2020, 07:01
  • Dane na dzień: 30 września 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania: Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.
Informacja o realizacji ustawy o grach hazardowych w 2019 r.Pobierz PDF (2.01MB)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego