Początek strony

Informacja o realizacji ustawy o grach hazardowych w 2020 r.

Informacja stanowi realizację polecenia Prezesa Rady Ministrów nakładającego na ministra właściwego ds. finansów publicznych obowiązek informowania Rady Ministrów, w cyklach rocznych o stanie realizacji ustawy o grach hazardowych .

  • Poziom otwartości danych: 1
  • Data udostępnienia: 7 października 2021, 14:19
  • Dane na dzień: 7 października 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego