Początek strony

Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych - usługa pobierania ATOM

Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Skażenia promieniotwórcze wód powierzchniowych i osadów dennych" (ATOM). Dane publikowane przez usługę pochodzą z bazy plikowej GIOŚ, gromadzącej dane dotyczące monitoringu promieniowania jonizującego - Skażenia promieniotwórcze wód...

  • Poziom otwartości danych: 0
  • Data udostępnienia: 22 stycznia 2021, 11:22
  • Dane na dzień: 22 stycznia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego