Początek strony

Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring stężenia 137 - Cs w glebie - usługa pobierania WFS

Usługa pobierania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Stężenia Cs-137 w glebie" (WFS). Dane publikowane przez usługę pochodzą z bazy plikowej GIOŚ, gromadzącej dane dotyczące monitoringu promieniowania jonizującego - Stężenia Cs-137 w glebie. Dane zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie...

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 22 stycznia 2021, 14:14
  • Dane na dzień: 22 stycznia 2021
  • Typ zasobu: api
  • Warunki wykorzystywania:
PRZEJDŹ DO API (Otwiera się w nowym oknie)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego