Początek strony

Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring środowiska morskiego Bałtyku

Monitoring środowiska morskiego Bałtyku prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem wykonywania badań jest stworzenie podstaw do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu ekosystemu Morza Bałtyckiego oraz jego ochrony przed zanieczyszczeniem. Obowiązek badania i oceny jakości...