Początek strony

Lista szkół Działanie 3.2 - stan na czerwiec 2019 r. - I nabór ( aktualizacja)

Lista szkół objętych wsparciem Działanie 3.2 (Inabór) -czerwiec 2019 (aktualizacja )

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 30 czerwca 2021, 11:48
  • Dane na dzień: 30 czerwca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego