Początek strony

Lista szkół Działanie 3.2 - stan na październik- listopad 2018 r. - II nabór ( aktualizacja)

Lista szkół objętych wsparciem Działanie 3.2 ( II nabór) ( aktualizacja)

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 30 czerwca 2021, 12:20
  • Dane na dzień: 30 czerwca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego