Dane statystyczne dot. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej

Zbiór zawiera ogólny stan ewidencyjny żołnierzy WOT oraz stany ewidencyjne żołnierzy niezawodowych WOT wg. płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania.

Słowa kluczowe: wojsko