Początek strony

Współpraca krajowa i międzynarodowa - stan na 6 kwietnia 2020 r.

Współpraca krajowa i międzynarodowa - stan na 6 kwietnia 2020 r.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 6 kwietnia 2020, 12:34
  • Dane na dzień: 6 kwietnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Wybrane umowy z podmiotami krajowymi: Wybrane umowy z Uczelniami zagranicznymi: Umowy o współpracy w ramach programu ERASMUS +:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; Akademia im. Stefana cel Mare Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii w Kiszyniowie – Mołdawia; Akademia MSW Republiki Bułgarii – Bułgaria;
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie; Akademia Korpusu Policji w Bratysławie – Republika Słowacka; Uniwersytet Obrony – Republika Czeska;
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Akademia Kryminalistyki i Studiów Policyjnych w Belgradzie – Serbia; Uniwersytet Techniczny w Ostrawie – Republika Czeska;
Prokuratura Krajowa; Sam Houston State University College of Criminal Justice, Hunstville, Texas – USA; Akademia Policji Republiki Czeskiej w Pradze – Republika Czeska;
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie; Wyższa Szkoła Policji Saksonii w Rothenburgu – Niemcy; Estońska Akademia Nauk o Bezpieczeństwie – Estonia;
Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie; Akademia Kadr Kierowniczych Policji w Münster – Niemcy; Uniwersytet Nauk Stosowanych – Finlandia;
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie; Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych Ukrainy we Lwowie– Ukraina; Uniwersytet Paris 13 – Francja;
Akademia Sztuki Wojennej; Narodowy Uniwersytet Służb Publicznych w Budapeszcie – Węgry; Międzynarodowy Uniwersytet Kataloński – Hiszpania;
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie; Umowa Ramowa o Współpracy Partnerskiej z CEPOL w Budapeszcie – Węgry; Akademia Policji – Holandia;
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; Ludowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie - Chiny; Uniwersytet Michała Römera w Wilnie – Litwa;
Uniwersytet Warszawski; Państwowa Wyższa Szkoła Policji w Saint-Cyr-au-Mont d’Or - Francja; State Border Guard College – Łotwa;
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Akademia Policji Alexandru loan Cuza w Bukareszcie - Rumunia; State Police College – Łotwa;
Uniwersytet w Białymstoku; Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Berlinie – Niemcy;
Uniwersytet Wrocławski; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej i Wymiaru Sprawiedliwości w Bawarii – Niemcy;
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim; Wyższa Zawodowa Szkoła Administracji Publicznej, Policji i Prawa Meklemburgii i Pomorza Przedniego w Guestrow – Niemcy;
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu; Akademia Policji Dolnej Saksonii – Niemcy;
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Akademia Policji Landu Branderburgia – Niemcy;
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie; Wyższa Szkoła Policji Saksońskiej – Niemcy;
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie; Maia University Institute – Portugalia;
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Akademia Policji im. Ioanu Cuza – Bukareszt;