Początek strony

Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia według rodzajów tych zajęć i według gmin - dane SIO w roku szkolnym 2019/2020

Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia według rodzajów tych zajęć i według gmin - dane SIO w roku szkolnym 2019/2020.

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 9 września 2021, 08:20
  • Dane na dzień: 21 marca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego