Początek strony

Baza transakcji obligacji hurtowych

Plik zawiera dane dotyczące transakcji na obligacjach skarbowych, w tym m.in. wyniki przetargów, wielkość sprzedaży, odkupu, ceny i rentowności.

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 8 października 2021, 14:28
  • Dane na dzień: 1 października 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego