Początek strony

Zbiór Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla - 2019 - *.CSV

Zbiór Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla - 2019

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 6 lutego 2020, 07:22
  • Dane na dzień: 6 lutego 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Lp Nazwa
1 Zarządzenie Nr 1/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w 2019 roku zadań z zakresu sportu na terenie Miasta Przemyśla
2 Zarządzenie Nr 2/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
3 Zarządzenie Nr 3/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji programu Mieszkanie Plus
4 Zarządzenie Nr 4/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego
5 Zarządzenie Nr 5/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Sportu, ustalenia jej składu oraz regulaminu działania
6 Zarządzenie Nr 6/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11 stycznia 2019 r. o zmianie zarządzenia w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Proton
7 Zarządzenie Nr 7/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2019 r.
8 Zarządzenie Nr 8/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
9 Zarządzenie Nr 9/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
10 Zarządzenie Nr 10/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Miasta Przemyśla
11 Zarządzenie Nr 11/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu
12 Zarządzenie Nr 12/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Przemyśl
13 Zarządzenie Nr 13/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
14 Zarządzenie Nr 14/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Przemyśla
15 Zarządzenie Nr 15/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 stycznia 2019 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
16 Zarządzenie Nr 16/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu
17 Zarządzenie Nr 17/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl
18 Zarządzenie Nr 18/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas 1 szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020
19 Zarządzenie Nr 19/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2019 rok
20 Zarządzenie Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia cen biletów i opłat na obiektach użyteczności publicznej znajdujących się w użytkowaniu Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj. z kolejki linowej, tras narciarskich, toru saneczkowego oraz sztucznego lodowiska