Liczba Ludności Gminy Miejskiej Przemyśl

Liczba ludności Gminy Miejskiej Przemyśl od 2008 roku z podziałem na kobiety i mężczyzn w poszczególnych latach.

Słowa kluczowe: Miasto Przemyśl, Gmina Miejska Przemyśl, Liczba ludności