Wydarzenia PSZ

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępniło usługę WebService umożliwiającą podmiotom zewnętrznym pobieranie drogą elektroniczną, w zautomatyzowany sposób, informacji o giełdach pracy, targach pracy, szkoleniach dla bezrobotnych i poszukujących pracy, grupowych poradach zawodowych, informacjach zawodowych, spotkaniach informacyjnych upowszechnianych...