Początek strony

Wydarzenia PSZ - usługa WS

Usługa pobierania danych Web Service.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 19 lutego 2019, 13:21
  • Dane na dzień: 19 lutego 2019
  • Typ zasobu: api
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego