Początek strony

Dane z rejestru zamkniętego użycia GMO za 2019 rok

Dane z rejestru zamkniętego użycia GMO za 2019 rok

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 4 lutego 2020, 10:53
  • Dane na dzień: 4 lutego 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Numer wniosku Status Data upublicznienia Data zgłoszenia Data decyzji Data obowiązuje do Tytuł wniosku Wnioskodawca
01.1-74/2019 rozpatrzony 31-12-2019 30-12-2019 22-01-2020 Badanie żywności, pasz oraz próbek środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością pod kątem obecności GMO - badania przesiewowe, detekcja, identyfikacja oraz oznaczanie ilościowe roślin zmodyfikowanych genetycznie J.S. Hamilton Poland S.A
01.1-73/2019 rozpatrzony 10-12-2019 09-12-2019 23-01-2020 Określenie wpływu bakterii probiotycznych na parametry kognitywne i fizjologiczne myszy szczepu B6;C3-Tg (Prnp-SNCA *A53T)83Vle/J Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
01.1-72/2019 rozpatrzony 10-12-2019 09-12-2019 23-01-2020 Określenie wpływu bakterii probiotycznych na parametry kognitywne i fizjologiczne myszy szczepu B6;SJL-Tg(APPSWE) 2576Kha Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
01.1-71/2019 rozpatrzony 10-12-2019 09-12-2019 31-01-2020 Analiza zj awiska autofagii i jej zależności od diety i aktywności fizycznej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
01.1-70/2019 rozpatrzony 10-12-2019 09-12-2019 31-01-2020 Badania roli osi osteoprotegeryna/TRAIL w pozawałowej przebudowie lewej komory serca w oparciu o model zawału u myszy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
01.1-69/2019 rozpatrzony 09-12-2019 09-12-2019 20-12-2019 Kontrola obecności i zawartości GMO w żywności Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
01.1-68/2019 rozpatrzony 04-12-2019 04-12-2019 23-01-2020 Wykorzystanie trzech szczepów myszy transgenicznych do badań naukowych podstawowych w dziedzinach nauk biologicznych (neurofizjologia) i rolniczych (immunologia i biochemia weterynaryjna) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Inżynierii Genetycznej
01.1-67/2019 rozpatrzony 03-12-2019 02-12-2019 16-12-2019 Kontrola obecności i zawartości GMO w żywności Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
01.1-66/2019 rozpatrzony 02-12-2019 29-11-2019 31-01-2020 Rola RAGE, receptora końcowych produktów zaawansowanej glikacji, w postępującym zwyrodnieniu neuronów ruchowych rdzenia kręgowego w dziedzicznej postaci Stwardnienia Zanikowego Bocznego w mysim modelu tej choroby Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Zwierzętarnia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
01.1-65/2019 rozpatrzony 02-12-2019 29-11-2019 31-01-2020 Rola sygnalizacji Diaphl w patogenezie neuropatii cukrzycowej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Zwierzętarnia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
01.1-64/2019 rozpatrzony 02-12-2019 29-11-2019 31-01-2020 Rola sygnalizacji Diaph1 w patogenezie neuropatii cukrzycowej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Zwierzętarnia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
01.1-63/2019 rozpatrzony 29-11-2019 28-11-2019 30-12-2019 Badania nad rolą endogennych opioidów w działaniu układy nagrody mózgu Instytut Farmakologii PAN
01.1-62/2019 rozpatrzony 27-11-2019 26-11-2019 30-12-2019 Zidentyfikowanie biomarkerów oporności na stres Instytut Farmakologii PAN
01.1-61/2019 rozpatrzony 26-11-2019 25-11-2019 16-01-2020 Badanie molekularnych podstaw utrzymania prawidłowej gospodarki żelazowej Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
01.1-60/2019 rozpatrzony 15-11-2019 15-11-2019 30-12-2019 Utrzymanie hodowli zwierząt GMO z prowadzeniem badań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
01.1-59/2019 rozpatrzony 13-11-2019 13-11-2019 09-01-2020 Opracowanie i ocena skuteczności innowacyjnych suplementów diety w wyniku przebadania unikatowych szczepów bakterii probiotycznych i niestosowanych dotychczas mieszanek związków o działaniu antyglikacyjnym Uniwersytet Jagielloński
01.1-58/2019 rozpatrzony 13-11-2019 13-11-2019 Opracowanie i ocena skuteczności innowacyjnych suplementów diety w wyniku przebadania unikatowych szczepów bakterii probiotycznych i niestosowanych dotychczas mieszanek związków o działaniu antyglikacyjnym Uniwersytet Jagielloński
01.1-57/2019 rozpatrzony 08-11-2019 08-11-2019 06-12-2019 Ocena infiltracji mikrośrodowiska nowotworowego glejaków przez komórki układu odpornościowego PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
01.1-56/2019 rozpatrzony 05-11-2019 04-11-2019 09-12-2019 Zidentyfikowanie roli procesu autofagii w procesie zapalnym serca jak i w pozapałnym włóknieniu mięśnia sercowego Uniwersytet Jagielloński
01.1-55/2019 rozpatrzony 05-11-2019 04-11-2019 09-12-2019 Badanie roli interleukiny 23 w zapaleniu mięśnia sercowego oraz w pozapalnym włóknieniu Uniwersytet Jagielloński