Początek strony

Dane z rejestru zamkniętego użycia GMO za 2016 rok

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 4 lutego 2020, 14:04
  • Dane na dzień: 4 lutego 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Numer wniosku Status Data zgłoszenia Data upublicznienia Data decyzji Tytuł wniosku Wnioskodawca
04-196/2016 rozpatrzony 2016-12-28T00:00:00 2016-12-28T00:00:00 Wydanie zgody na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej w Pracowni Biosyntezy i Separacji Bioproduktów, Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej, BioNanoPark sp. zoo, ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź BioNanoPark sp. zoo
04-195/2016 rozpatrzony 2016-11-21T00:00:00 2016-11-21T00:00:00 2017-03-13T00:00:00 Wydanie zgody na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej w Zakładzie Biologii Rozwoju Człowieka Katedry Biologii Medycznej, Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, Collegium Medicum, Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Kopernika 7a, 31-034 Kraków Uniwersytet Jagielloński
04-191/2016 rozpatrzony 2016-05-12T00:00:00 2016-05-12T00:00:00 2016-03-13T00:00:00 w Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych, Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Pawińskiego 3c, 02-106 Warszawa Warszawski Uniwersytet Medyczny
04-190/2016 rozpatrzony 2016-12-02T00:00:00 2016-12-02T00:00:00 2016-04-13T00:00:00 Wydanie zgody na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej w firmie Silesian Grain sp. zoo, ul. Przemysłowa 34, 57-220 Ziębice SILESIAN GRAIN Sp. zoo
04-188/2016 rozpatrzony 2016-11-24T00:00:00 2016-11-24T00:00:00 2017-03-13T00:00:00 we Wrocławskim Centrum Badań EIT+, budynek nr 4, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław Wrocławskie Centrum Badań EIT+
04-186/2016 rozpatrzony 2016-12-21T00:00:00 2016-12-21T00:00:00 ydanie zgody na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej w Białostockiem Centrum Onkologii, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok Białostockie Centrum Onkologii
04-183/2016 rozpatrzony 2016-10-31T00:00:00 2016-10-31T00:00:00 2017-03-30T00:00:00 w Laboratorium Genomiki i Transkryptomiki, Katedry Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ul. Oczapowskiego 13, 10-719 Olsztyn Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
04-182/2016 rozpatrzony 2016-10-31T00:00:00 2016-10-31T00:00:00 2017-03-30T00:00:00 Wydanie zgody na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej w Laboratorium Genomiki i Transkryptomiki, Katedry Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ul. Oczapowskiego 13, 10-719 Olsztyn Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
04-179/2016 rozpatrzony 2016-10-11T00:00:00 2016-10-11T00:00:00 2017-03-03T00:00:00 Wydanie zgody na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej w Klinice Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
04-175/2016 rozpatrzony 2016-09-26T00:00:00 2016-09-26T00:00:00 2016-12-13T00:00:00 w Pracowni Genetyki Biochemicznej, Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii, Uniwersytetu Opolskiego, ul. Kominka 6, 45-035 Opole Uniwersytet Opolski
04-174/2016 rozpatrzony 2016-09-05T00:00:00 2016-09-05T00:00:00 Wydanie zgody na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
04-173/2016 rozpatrzony 2016-06-20T00:00:00 2016-06-20T00:00:00 2017-01-26T00:00:00 Wydanie zgody na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej w Pracowni Inżynierii Komórki, Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego sp. zoo, ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź Bionanopark sp. z o.o.
04-172/2016 rozpatrzony 2016-07-04T00:00:00 2016-07-04T00:00:00 2016-12-28T00:00:00 Wydanie zgody na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej Kardio-Med. Silesia sp. zoo, ,
04-171/2016 rozpatrzony 2016-07-04T00:00:00 2016-07-04T00:00:00 2016-12-28T00:00:00 w Kardio-Med. Silesia sp. zoo, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze Kardio-Med. Silesia sp. zoo, ,
04-169/2016 rozpatrzony 2016-08-03T00:00:00 2016-08-03T00:00:00 2016-01-23T00:00:00 Wydanie zgody na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej we Wrocławskim Centrum Badań EIT+, budynek nr 3 i 4, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław Wrocławskie Centrum Badań EIT+
04-168/2016 rozpatrzony 2016-08-03T00:00:00 2016-08-03T00:00:00 2017-01-23T00:00:00 Wydanie zgody na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej we Wrocławskim Centrum Badań EIT+, budynek nr 4, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław Wrocławskie Centrum Badań EIT+
04-166/2016 rozpatrzony 2016-06-21T00:00:00 2016-06-21T00:00:00 2016-11-28T00:00:00 Wydanie zgody na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej w Zwierzętarni myszy NSG, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
04-165/2016 rozpatrzony 2016-06-21T00:00:00 2016-06-21T00:00:00 2016-11-26T00:00:00 Wydanie zgody na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
04-164/2016 rozpatrzony 2016-06-21T00:00:00 2016-06-21T00:00:00 Wydanie zgody na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej w Zakładzie Biochemii Roślin, Instytutu Biochemii, Wydziału Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa Uniwersytet Warszawski
04-163/2016 rozpatrzony 2016-06-20T00:00:00 2016-06-26T00:00:00 2016-12-15T00:00:00 Wydanie zgody na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej w Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie