Początek strony

Dane z rejestru zamkniętego użycia GMO za 2020 rok

Dane z rejestru zamkniętego użycia GMO za 2020 rok

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 15 lutego 2021, 10:08
  • Dane na dzień: 15 lutego 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Numer wniosku Status Data upublicznienia Data zgłoszenia Data decyzji Tytuł wniosku Wnioskodawca
01.1-46/2020 rozpatrzony 2020-12-10 2020-12-07 2021-01-15 Badanie funkcji układu noradrenergicznego i serotoninergicznego w mechaniźmie działania terapii przeciwdepresyjnych - rola czynnika transkrypcyjnego CREB Instytut Farmakologii PAN
01.1-45/2020 rozpatrzony 2020-12-07 2020-12-03 2021-01-15 Wykorzystanie metod biotechnologicznych, w tym indukowanej mutagenezy, do skrócenia cyklu hodowlanego roślin i uzyskania roślin o większej odporności na porastanie, opracowanie metod oceny wydajności celowanej mutagenezy u roślin zbożowych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
01.1-44/2020 rozpatrzony 2020-12-07 2020-12-03 2021-01-11 Badanie wpływu blokady ligandu dla receptora Hmmr na rozwój miażdżycy u myszy ApoE-/- żywionych paszą wysokotłuszczową Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu
01.1-43/2020 rozpatrzony 2020-11-27 2020-11-24 2021-01-15 Poznanie funkcji różnych genów buraka cukrowego (Beta vulgaris subsp. vulgaris) oraz ortologów tych genów w rzodkiewniku (Arabidopsis thaliana) biorących udział w odpowiedzi na stres suszy Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego
01.1-42/2020 rozpatrzony 2020-11-23 2020-11-18 2020-12-24 Badania nad hamowanie angiogenezy przez nowe pochodne z grupy hydrazydo-hydrazonów w modelu in vivo Uniwersytet Medyczny w Lublinie
01.1-40/2020 rozpatrzony 2020-11-10 2020-11-04 2020-12-22 Poznanie mechanizmów działania farmakologicznego oryginalnych związków chemicznych w celu wskazania ich potencjału terapeutycznego w klinice Instytut Fizyki Jądrowej PAN
01.1-39/2020 rozpatrzony 2020-11-10 2020-11-02 2020-12-21 Ocena właściwości zbadanych w warunkach in vitro związków pod kątem hamowania infekcji wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w modelu mysim Uniwersytet Jagielloński
01.1-38/2020 rozpatrzony 2020-10-15 2020-10-12 2020-12-07 Zbadanie w jaki sposób nasz mózg przetwarza informację wzrokową oraz wykorzystanie tej wiedzy w przywracaniu funkcji wzrokowych z użyciem terapii genowej lub wirusowej Instytut Chemii Fizycznej PAN
01.1-37/2020 rozpatrzony 2020-10-16 2020-10-12 2020-12-07 Ocena właściwości pegylowanego sulfonianiu polistyrenu (PSS-PEG) pod kątem hamowania infekcji wywołanej wirusem Zika w modelu mysim Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii
01.1-36/2020 rozpatrzony 2020-09-28 2020-09-25 2020-11-30 Badania genów zaangażowanych w metabolizm RNA i związanhych z ludzkimi chorobami genetycznymi z wykorzystaniem C.elegans ze zmodyfikowanymi genami Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
01.1-35/2020 rozpatrzony 2020-09-28 2020-09-25 2020-11-24 Badanie genów zaangażowanych w metaboliźmie RNA i związanych z ludzkimi chorobami genetycznymi z wykorzystaniem myszy ze zmodyfikowanymi genami Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
01.1-34/2020 rozpatrzony 2020-09-25 2020-09-21 2020-11-24 Ustalenie wpływu inhibitora ścieżki wnt-Dkk1 na przebieg zapalenia stawów i sponodyloartropatii w modelu mysim Uniwersytet Jagielloński
01.1-33/2020 rozpatrzony 2020-09-25 2020-09-21 2020-11-10 Zbadanie mechanizmu szybkiego efektu przeciwdepresyjnego związku HBK-15 u myszy Uniwersytet Jagielloński
01.1-32/2020 rozpatrzony 2020-09-18 2020-09-15 2020-10-28 Doświadczenie ma na celu zbadanie funkcji białek SorCS2 i Sorla w komórkach glejowych Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
01.1-31/2020 rozpatrzony 2020-09-11 2020-09-04 2020-10-28 Badanie trójczynnikowych interakcji w systemie roślina-owad-mikroorganizm Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
01.1-30/2020 rozpatrzony 2020-08-17 2020-08-12 2020-10-06 Utrzymanie hodowli zwierząt GMO oraz pozyskanie materiału do badań dotyczących analizy ekspresji niekodujących RNA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
01.1-29/2020 rozpatrzony 2020-08-28 2020-08-24 2020-10-28 Określenie roli komórek śródbłonka w przebiegu autoimmunizacyjnego zapalenia i pozapalnym włóknieniu serca Uniwersytet Jagielloński
01.1-28/2020 rozpatrzony 2020-08-26 2020-08-24 2020-10-28 Identyfikacja regionów w genomach wirusów roślin odpowiedzialnych za ich właściwości biologiczne Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
01.1-27/2020 rozpatrzony 2020-08-13 2020-08-10 2020-09-21 Molekularna charakterystyka roślinnych białek fotoczułych Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii
01.1-26/2020 rozpatrzony 2020-07-31 2020-07-28 2020-09-21 Badanie potencjalnego mechanizmu powstawania zaburzeń węchu na poziomie komórkowym w nabłonku węchowym. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera